Reiki aplis.Круг Рейки.

Grupu terapija - Reiki aplis

Reiki - sena fiziskā, garīgā un psihiskā dziedināšanas māksla izmantojot enerģijas nodošanu caur plaukstu. Šī ir universāla prasme veselības atjaunošanai balstīta uz meditatīvo praktiku. 

Pasākumu vadīs Edīte Ivaņņikova, meistars-skolotājs Reiki
Grupu terapijā Reiki Apļi tradicionāli būs Gaismas meditācija un kontaktseansi tiem, kas vēlas! Apģērbs - ērts, ja vēlaties, ņemiet līdzi pledus.
Nobarbība - 5 EUR

Pēc iepriekšēja pieraksta:

- pa tālruni: +371 2 2182188
- pa elektronikso pastu: info@inbalansgroup.com
- FB


Групавая терапия — Круг Рейки 

Рейки - древнейшее искусство физического, духовного и психического исцеления с помощью передачи энергии через руки. Это универсальный навык восстановления здоровья оснований на медитативной практике. 

Мероприятие проводит Эдита Иванникова, мастер-учитель Рейки.
На кругу Рейки традиционно будет медитация света и контактные сеансы Рейки для желающих! Форма одежды-удобная, приносите с собой пледы по желанию.
Стоимость участие 5 евро.

Предварительная запись:
- по тел.: +371 2 2182188
- по э-почте: info@inbalansgroup.com
- на FB